Pour féliciter 2010BAJER Milan prof.MUDr. CSc. PŘEDNOSTA DĚTSKÉ KLINIKY HRADEC KRÁLOVÉZAHRADNÍ GALERIE 2009

V první polovině září pořádá ATELIER JOSEF každoročně veřejnou "ZAHRADNÍ GALERII" v době oslav "DABING PŘELOUČ". Je to období, kdy se začíná bilancovat tvůrčí snažení formou JAM SESSION. Scházejí se zde lidé s aktivním a pasivním zájmem o umění. Díky sponzorským darům a nadšení účinkujících, je sestaven program, který provází celé setkání v příjemné atmosféře. Snahou pořadatele je dát prostor různým druhům umění, pokud to omezený prostor umožní. Setkání není vyhrazeno pouze pro zvané, ale jsou vítání všichni, kteří si chtějí užít a vychutnat atmosféru v duchu umění. Součástí ZAHRADNÍ GALERIE je den otevřených dveří v ateliéru Josefa Dvořáčka.

ENERGIE OKAMŽIKU - UMĚNI

ENERGY MOMENT - ART

Každým okamžikem proudí energie a každý tok energie je okamžikem, kdy člověk jako tvůrčí bytost přenáší své vnitřní pocity-nálady-emoce do bytí tohoto světa.
Energie okamžiku znamená pohyb malířovy ruky, pocit barev, které přenese na plátno, radost, žal, úsměv, slzy. Toto všě se přenáší v daném okamžiku mlčky a přesto nahlas na každého z nás a my se učíme vnímat v každém okamžiku energii umění.
Energie okamžiku znamená pro hudebníka ocitnout se v daném okamžiku v jiné dimenzi, kde pomocí obrovské energie sbírá mozaiku z ťonů, které nahlas a přesto mlčky vkládá do duší nás ostatních a my se učíme vnímat v každém okamžiku energii umění.
HarryORGANIZÁTOR A MODERÁTOR HARRY - LUDĚK SCHEJBAL

JOSEF DVOŘÁČEK - AUTOR OBRAZŮ

MUDr ALEŠ BUČEK (vpravo) - studie - akty v životní velikosti

FILIP CÄRLAN - AUTOR VYSTAVOVANÝCH FOTOGRAFIÍ


neděle 21. června 2009

Akce ZAHRADNÍ GALERIE.

V první polovině září pořádá ATELIER JOSEF každoročně veřejnou "ZAHRADNÍ GALERII" v době oslav "DABING PŘELOUČ". Je to období, kdy se začíná bilancovat tvůrčí snažení formou JAM SESSION. Scházejí se zde lidé s aktivním a pasivním zájmem o umění. Díky sponzorským darům a nadšení účinkujících, je sestaven program, který provází celé setkání v příjemné atmosféře. Snahou pořadatele je dát prostor různým druhům umění, pokud to omezený prostor umožní. Setkání není vyhrazeno pouze pro zvané, ale jsou vítání všichni, kteří si chtějí užít a vychutnat atmosféru v duchu umění. Součástí ZAHRADNÍ GALERIE je den otevřených dveří v ateliéru Josefa Dvořáčka.